instagram     facebook     Twitter     Instagram     logo youtube

Wybierz język:

Polski (PL) English (UK)

Wywiad z Robertem Lorancem z Loranc & Partners Sp. z o.o. - Prezesem Zarządu Doradcy24 S.A. ad interim

Z Robertem Lorancem, Prezesem Zarządu Spółki Doradcy24 S.A., o prowadzonej działalności operacyjnej, prognozach finansowych, konkurencji w branży oraz o partnerstwie strategicznym z SMS Kredyt, rozmawia Artur Górski z serwisu newconnector.pl

Artur Górski: Spółka Doradcy24 zadebiutowała na rynku NewConnect blisko 4 lata temu. Jakie korzyści, poza pozyskaniem kapitału, przyniosło Państwu stanie się spółką publiczną?

Robert Loranc: Bycie spółką notowaną na giełdzie papierów wartościowych, z jednej strony wytycza samej spółce wysokie standardy dotyczące transparentności i jakości zarządzania, a z drugiej jest gwarantem wypełniania tych standardów przez spółkę dla jej kontrahentów.

W szczególności ma to duże znaczenie w sektorze usług finansowych, gdzie podmioty takie jak banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe są w pewnym sensie instytucjami zaufania publicznego. Również pośrednicy finansowi współpracujący ze spółką to doceniają.

Te właśnie korzyści, oprócz kapitałowych, najbardziej sobie cenimy w kontekście obecności na rynku NewConnect.

A.G.: Spółka działa w obszarze doradztwa w zakresie finansów osobistych. Czy mógłby Pan szczegółowo omówić jej przedmiot działalności?

RL: Spółka Doradcy24 S.A. oferuje produkty finansowe dla osób fizycznych, jak i dla podmiotów gospodarczych. Jest to szeroka gama produktów finansowych, zarówno kredytowych, a także ubezpieczeniowo – inwestycyjnych, począwszy od kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych, leasingu i factoringu, poprzez niebankowe pożyczki gotówkowe, na polisach ubezpieczeniowych i ubezpieczeniowo-inwestycyjnych kończąc.

A.G.: Jak kształtuje się struktura sprzedażowa produktów? Które z nich pozwalają na osiąganie najwyższych rentowności?

RL: Do produktów, których sprzedaż ma największy wpływ na przychody spółki, należą wciąż kredyty hipoteczne, najwyższą rentownością cechują się natomiast produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne. Udział tych ostatnich w przychodach spółki dynamicznie rośnie.

A.G.: Wyniki finansowe spółki w pierwszym kwartale nie należały do udanych. Co było tego przyczyną?

R.L.: Główną przyczyną straty odnotowanej przez spółkę za pierwszy kwartał bieżącego roku, był występujący wciąż na polskim rynku od jesieni ubiegłego roku spadek sprzedaży kredytów hipotecznych. Spółka specjalizując się dotychczas właśnie w tych produktach, nie zdołała zrestrukturyzować w pełni swojego modelu biznesowego w odpowiedzi na zmiany rynkowe. Niemniej jednak odnotowała procentowe spadki sprzedaży kredytów hipotecznych mniejsze, niż najważniejsi konkurenci.

A.G.: Jakie są Pana prognozy na kolejne kwartały? Czy uda się Państwu zanotować dodatni wynik finansowy netto na koniec roku?

R.L.: W kolejnych kwartałach spółka będzie dynamicznie powiększała aktualną tendencję systematycznej poprawy swoich wyników finansowych, wypracowując zyski w miesiącach pod koniec roku.

A.G.: W jaki sposób spółka ma zamiar aktualizować model biznesowy i dywersyfikować źródła przychodów?

R.L.: Spółka rozwija nowe linie biznesowe, takie jak np. produkty dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz pożyczki niebankowe, a także poszerza paletę produktów ubezpieczeniowo – inwestycyjnych. Uruchomiono nowoczesne call center oraz system CRM. Oprócz sprzedaży poprzez sieć oddziałów własnych rozwijamy struktury mobilne i MLM oraz wdrażamy e-commerce.

Wszystkie te działania służą optymalizacji modelu biznesowego firmy doradztwa finansowego, potrafiącej na bardzo konkurencyjnym rynku w sposób rentowny spełniać masowo, a przy tym na najwyższym poziomie, indywidualne oczekiwania osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, rozwijając z nimi długofalowe relacje.

A.G.: Czy restrukturyzowanie kosztów działalności oraz zwiększanie sprzedaży przebiega zgodnie z Państwa oczekiwaniami?

R.L.: Realizacja przyjętej po pierwszym kwartale nowelizacji budżetu spółki na rok bieżący przebiega aktualnie powyżej oczekiwań, zarówno w kontekście przychodów ze sprzedaży, jak i optymalizacji kosztów.

A.G.: Jak wygląda obecnie układ terytorialny placówek Doradcy24? Czy spółka rozważa ekspansję terytorialną na kolejne miasta w Polsce?

R.L.: Spółka Doradcy24 S.A. jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych, niezależnych doradców finansowych w Polsce i działa na terenie całego kraju poprzez sieć placówek własnych oraz partnerskich. Dalsza ekspansja terytorialna realizowana jest systematycznie, w bieżącym roku głównie poprzez rozwój placówek partnerskich.

A.G.: Ile osób zatrudnionych jest obecnie w spółce? W jaki sposób odbywa się pozyskiwanie nowych pracowników?

R.L.: Spółka, oprócz umów o pracę, stosuje szeroki wachlarz form zatrudnienia, począwszy od kontraktów menadżerskich, poprzez umowy agencyjne, po umowy – zlecenia, elastycznie odpowiadając na potrzeby rynku pracy. W sumie w pracę na rzecz spółki zaangażowanych jest aktualnie ok. 300 osób.

A.G.: Konkurencja w branży doradztwa finansowego wydaje się być dość znaczna. Czy mógłby Pan opowiedzieć coś więcej o tym rynku?

R.L.: Konkurencja w tej branży jest rzeczywiście bardzo silna. Jednak cała branża przeżywa silne zmiany będące konsekwencją ogólnoświatowego kryzysu, jak również zmian regulacji prawnych.

Poszczególni konkurenci obierają w obliczu tych zmian różne kierunki działania, od przejęć i fuzji, poprzez powiązanie usług finansowych z pośrednictwem w zakresie nieruchomości, wchodzenie w nowe sektory tego rynku, po redukcję skali działania czy też zmianę profilu z usług pośrednictwa finansowego na windykacyjne.

Uważam, że sam rynek usług finansowych, poprzez zmiany jakie aktualnie na nim występują, zweryfikuje skuteczność modeli biznesowych podmiotów konkurujących na nim. W rezultacie firmy, które pozytywnie przejdą tą swoistą weryfikację rynkową, będą lepiej przygotowane na spełnianie oczekiwań swoich klientów.

A.G.: W takim razie przed jakimi perspektywami stoi Państwa sektor?

R.L.: Biorąc pod uwagę tempo zadłużania się gospodarstw domowych, poziom ich nasycenia usługami bankowymi, niewydolność polskiego systemu emerytalnego, czy też zapotrzebowanie na kapitał wśród przedsiębiorstw, w szczególności tych najmniejszych i średnich, perspektywy dla sektora usług finansowych są bardzo obiecujące. Jednak, jak już wspominałem, nie oznacza to, że wykorzystanie tych perspektyw przez podmioty działające w tym sektorze będzie łatwe. Na dynamiczny rozwój mogą liczyć tylko najlepsi.

A.G.: Doradcy24 pozyskali w ostatnim czasie partnera strategicznego, mianowicie spółkę SMS Kredyt Sp. z o.o. Na czym będzie polegała współpraca pomiędzy firmami?

R.L.: Spółka Doradcy24 S.A. rozpoczyna tym partnerstwem działalność doradczą w sektorze niebankowych pożyczek gotówkowych, a SMS Kredyt Sp. z o.o. jest pożyczkodawcą. Współpraca między firmami będzie rozwijała się w kierunku dynamicznego wzrostu sprzedaży przez Doradców24 S.A. pożyczek niebankowych, dostosowywanych do poszczególnych segmentów rynku, udzielanych przez SMS Kredyt Sp. z o.o.

A.G.: Niedawno zakończone zostały negocjacje ze spółką z Panorama Center. Czemu nie doszło do inwestycji kapitałowej w ten podmiot?

R.L.: W ocenie obu stron zaangażowanych w te negocjacje, aktualna sytuacja rynkowa nie daje wystarczających perspektyw dla celowości ponoszenia nakładów inwestycyjnych niezbędnych dla powołania i rozwoju wspólnej spółki. Lepsze efekty ekonomiczne dla obu stron zostaną osiągnięte poprzez zacieśnianie dotychczasowej formy współpracy pomiędzy obiema spółkami, co nie wyklucza powrotu w przyszłości do prac nad powołaniem wspólnego podmiotu gospodarczego.

A.G.: Spółka zawarła także umowę z Autoryzowanym Doradcą dla rynku NewConnect – PROFESCAPITAL. Dlaczego podjęta została decyzja o podpisaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą oraz czemu wybrali Państwo właśnie tą firmę?

R.L.: Spółka Doradcy24 S.A. angażując się w systematyczny rozwój relacji z akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami, dostrzegła potrzebę skorzystania w tym zakresie ze wsparcia odpowiedniej klasy Autoryzowanego Doradcy. Doświadczenia zaprzyjaźnionej spółki notowanej na NewConnect i korzystającej od lat z usług PROFESCAPITAL oraz opinie zebrane na rynku, przesądziły o takim właśnie wyborze.

A.G.: Czy nie uważa Pan, że scalenie akcji mogłoby znacząco poprawić płynność obrotu oraz czy rozważają Państwo takie rozwiązanie?

R.L.: Z pewnością scalenie akcji może poprawić płynność obrotu, ale aby osiągnąć zamierzony efekt, operacja taka powinna być poparta systematyczną i dynamiczną poprawą wyników finansowych spółki. Aktualnie Doradcy24 S.A. skupiają się właśnie na tym drugim aspekcie –poprawie wyników finansowych, nie wykluczając w perspektywie kilkunastu miesięcy także przeprowadzenia scalenia akcji.

A.G.: Nie da się nie zauważyć dość częstych zmian w Zarządzie spółki. Co było ich bezpośrednią przyczyną oraz czy nie wpływały one niekorzystnie na wizerunek spółki?

R.L.: Na częste zmiany w zarządzie złożył się szereg elementów, zarówno biznesowych, dotyczących kierunków rozwoju spółki, jak i prywatnych, odnoszących się bezpośrednio do sytuacji życiowych poszczególnych członków Zarządu.

Niewątpliwie częstotliwość zmian w Zarządzie nie służyła wzmacnianiu wizerunku spółki i potrzebna jest w tym zakresie stabilizacja.

A.G.: Spółka Doradcy24 bardzo dba o relacje inwestorskie. Jak duże znaczenie w wycenie rynkowej spółek ma ten czynnik?

R.L.: W naszej ocenie relacje inwestorskie mają kluczowe znaczenie dla wyceny rynkowej spółek, jednak muszą być poparte realnymi wynikami finansowymi oraz skuteczną strategią rynkową, dotyczącą perspektywicznego rynku oraz efektywnym zarządzaniem.

A.G.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

R.L.: Dziękuję.

 

Doradcy 24

 

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Siedziba

ul. Puławska 77/ U.5,
02-585 Warszawa, Poland.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 22 404 90 11
+48 601 427 130


Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy:
KRS 0000551982,
NIP: 1231296596, 
REGON: 361236852, 
kapitał zakładowy 366.000 zł

Bądź z nami na bieżąco:

ikona instagram     ikona facebooka     Twitter stopka     Instagram     logo youtube

Our Worldwide
Meeting Rooms

Regus - logo

Nagrody:

Nagroda Godna Zaufania 2017  Nagroda Godna Zaufania 2018   Nagroda Firma z Zasadami