instagram     facebook     Twitter     Instagram     logo youtube

Wybierz język:

Polski (PL) English (UK)

logotyp firmy

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Loranc & Partners jest wyspecjalizowana w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz postępowaniach egzekucyjnych, prawie gospodarczym i spółek, z uwagi na silne powiązanie tych dziedzin.

Świadczymy pomoc prawną i ekonomiczną konsumentom, rolnikom i podmiotom gospodarczym, zarówno przed skorzystaniem przez nich z prawa restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, jak i na wszystkich etapach procedur sądowych.

Reprezentujemy interesy dłużników i wierzycieli, chronimy prawnie członków zarządów oraz majątki przedsiębiorstw i konsumentów. Wspieramy również doradców restrukturyzacyjnych w kwestiach prawnych, ekonomicznych i menadżerskich dotyczących prowadzonych przez nich postepowań.

 

 

Biznesowe spotkaniePomoc restrukturyzacyjna, upadłościowa i egzekucyjna to nie tylko doradztwo prawne, ale także eksperckie wsparcie ekonomiczne i finansowe oraz działania menadżerskie, które zapewniamy naszym Klientom w ramach pozostałych specjalizacji Loranc & Partners Sp. z o.o.: LP Restructuring Management, LP Venture Management, LP Interim Management, LP Shandow Management, LP Contract Management, LP Trade Management.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bilonLogo kancelariiDla Konsumentów

Jeżeli:

 • masz poważne problemy ze spłatą swoich zobowiązań,
 • zakończyłeś działalność gospodarczą, ale wpadłeś w spiralę długów,
 • występują zajęcia prywatnych rachunków bankowych,
 • prowadzisz nierówną walkę z natarczywymi wierzycielami lub windykatorami,
 • toczą się wobec ciebie egzekucje sądowe lub administracyjne i potrzebujesz wsparcia w kontaktach z komornikami,
 • obawiasz się o utratę majątku i chcesz chronić rodzinę,
 • chciałbyś zacząć od nowa – bez długów, wierzycieli i komorników.
 

 ludzik na bilonieZapewniamy:

 • rzetelną analizę twojej sytuacji pod kątem najlepszych możliwości oddłużeniowych,
 • przygotowanie skutecznego planu oddłużenia z zabezpieczeniem bezpiecznego funkcjonowania w trakcie jego realizacji,
 • prowadzenie całego procesu oddłużenia, na każdym z jego etapów,
 • przejęcie i prowadzenie kontaktów z wierzycielami, windykatorami i komornikami, oraz wdrożenie skutecznych działań antywindykacyjnych chroniących przed ich roszczeniami, w tym składanie odpowiedzi na pozwy, wnoszenie sprzeciwów od nakazu zapłaty oraz wystąpienia z powództwem przeciwegzekucyjnym,
 • ochronę majątku, w tym także majątku wspólnego małżonków,
 • profesjonalne przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką i złożenie go w najlepszym dla ciebie momencie,
 • odciążenie ze wszystkich formalności,
 • kompleksową ochronę prawną w trakcie całego procesu oddłużenia,
 • działania zmierzające do jak najszybszego i najmniej bolesnego zakończenia postępowania,
 • w rezultacie pozbycie się części, a często nawet całości zadłużenia, oraz powrót do normalności, eliminując z życia twojego i twojej rodziny komornika oraz firmy windykacyjne.

 

 

czerwona strzałkaLogo kancelariiDla Przedsiębiorców i Zarządów

Jeżeli:

 • firmę dotknęły poważne problemy finansowe, a ty nie wiesz co robić,
 • dotychczasowe działania rewitalizacyjne i naprawcze okazały się nieskuteczne, a firma nie potrafi odzyskać rentowności,
 • występują zajęcia firmowych rachunków bankowych,
 • masz już dość natarczywych wierzycieli lub windykatorów, którzy nieustająco nękają firmę telefonami, pismami oraz wizytami osobistymi,
 • toczą się wobec firmy egzekucje sądowe lub administracyjne i potrzebujesz wsparcia w kontaktach z komornikami,
 • występuje niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością,
 • chcesz uchronić firmę przed bankructwem,
 • podejrzewasz, że może grozić ci zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
 • potrzebujesz profesjonalnego doradztwa i obrony w sprawach odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki wobec kontrahentów oraz za zobowiązania publicznoprawne,
 • sąd ogłosił upadłość twojej firmy, a ty chcesz ratować przedsiębiorstwo,
 • szukasz doświadczonej kancelarii, która pomoże w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu,
 • szukasz ekspertów w zakresie prawa, finansów lub zarządzania przedsiębiorstwem, którzy z odwagą i determinacją staną do walki o przetrwanie i rozwój twojej firmy,

 

 

 

strzałka w góręZapewniamy:

 • prowadzenie całego procesu oddłużenia, na każdym jego etapie,
 • analizę przyczyn kryzysu w przedsiębiorstwie i możliwości naprawczych,
 • negocjacje i porozumienie z wierzycielami przy zawieraniu układów i pozasądowej restrukturyzacji zobowiązań oraz umów „standstill” pozwalających na zawieszenie wymagalności roszczeń, zaniechanie windykacji i rozpoczęcie rozmów  o restrukturyzacji zadłużenia,
 • komunikację kryzysową, zarówno wewnętrzną i PR,
 • przejęcie i prowadzenie kontaktów z wierzycielami, windykatorami i komornikami,
  oraz wdrożenie skutecznych działań antywindykacyjnych chroniących przed ich roszczeniami, w tym składanie odpowiedzi na pozwy, wnoszenie sprzeciwów od nakazu zapłaty oraz wystąpienia z powództwem przeciwegzekucyjnym,
 • ochronę firmowego majątku,
 • pomoc w uniknięciu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pomoc w uniknięciu odpowiedzialności osobistej za zobowiązania firmy wobec kontrahentów oraz za zobowiązania publicznoprawne,
 • wybór najbardziej optymalnego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego,
 • wsparcie przy samodzielnym otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym w ramach w ramach Tarczy 4.0.) wraz z bieżącym doradztwem w toku tego postępowania, aż do jego zakończenia,
 • przygotowanie i wdrożenie skutecznego planu restrukturyzacyjnego właściwymi działaniami prawnymi, doradczymi, finansowymi i menadżerskimi,
 • wypracowanie układu pomiędzy wierzycielami i firmami w kryzysie, wraz z optymalizacją prawną rozpoczęcia procesu przed sądem restrukturyzacyjnym,
 • pełnienie funkcji nadzorcy i zarządcy w postepowaniu restrukturyzacyjnym, jeżeli jako licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni będziemy wyznaczeni przez zarządy zagrożonych firm do prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych pod nadzorem sądu, a sąd wyrazi zgodę z uwagi na nasze kompetencje i poparcie  co najmniej 30% wierzycieli,  
 • pełnienie funkcji Zarządcy Sądowego, który jako Chief Restructuring Officer realizuje zaplanowane działania naprawcze w warunkach kryzysu,
 • optymalizację finansów firmy w kryzysie i wsparcie w pozyskaniu dodatkowych źródeł finansowania restrukturyzacji,
 • zaskarżenie postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości,  a jeżeli na to już będzie za późno to pomoc w zamianie upadłość w restrukturyzację i odzyskaniu kontroli nad firmą - przygotowanie biznes planu, przezwyciężenie oporu syndyka, przekonanie sądu i wierzycieli,
 • w przypadku grup kapitałowych, holdingów i podmiotów powiązanych - ochronę pozostałych podmiotów przed upadkiem, lub kontrolowaną upadłość niektórych podmiotów tak, by nie wpłynęła na pozostałe podmioty i nie stworzyła zagrożenia dla członków zarządu, 
 • wykorzystanie procedury „pre-pack”, czyli ogłoszenie upadłości przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa dłużnika poprzez sprzedaż części, bądź całości przedsiębiorstwa albo niektórych jego składników, na warunkach ustalonych jeszcze przed ogłoszeniem upadłości - złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z ofertą inwestora na zakup przedsiębiorstwa lub jego części,
 • właściwą strategię postępowania upadłościowego, profesjonalne opracowanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wszystkich niezbędnych załączników,
 • odpowiednią reprezentację i ochronę interesów firmy w relacjach z wierzycielami, zarządcą, nadzorcą lub syndykiem, oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w postępowanie, a także na sali sądowej,
 • wsparcie w uzyskaniu pakietu pomocy publicznej, gdy prowadzone są działania zmierzające do umorzenia zobowiązań wobec instytucji państwowych.
 • pomoc prawną w zakresie prawa spółek i szeroko rozumianego prawa korporacyjnego,
 • pomoc prawną w zakresie obsługi transakcji i w toku bieżącej działalności gospodarczej,
 • dedykowanego prawnika dla MŚP, który zna firmę i jej potrzeby a jednocześnie nie poświęca jej sprawom całego czasu pracy, więc nie jest dużym obciążeniem kosztowym,
 • doradztwo w zakresie przekształceń i połączeń spółek prawa handlowego,
 • pomoc prawną i menadżerską w zakresie budowy struktury polskich i międzynarodowych grup kapitałowych, opracowanie strategii ochrony grup kapitałowych na wypadek niewypłacalności,
 • pełną obsługę w zakresie fuzji i przejęć spółek, restrukturyzacji holdingów i ich części.
 • doradztwo i obsługa prawna w zakresie rozwiązywania sporów w ramach spółki,
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów i przeprowadzenie likwidacji spółki poprzez doprowadzenie do wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców KRS,
 • wszystkie inne czynności w toku procedury zakładania, funkcjonowania i zakończenia bytu spółki prawa handlowego.

 

 

 

Ludzie w oborzeLogo kancelariiDla Rolników

Jeżeli:

 • gospodarstwo rolne dotknęły poważne problemy finansowe, a ty nie wiesz co robić,
 • występują zajęcia rachunków bankowych,
 • masz już dość natarczywych wierzycieli i windykatorów, którzy nieustająco nękają twoje gospodarstwo pismami oraz wizytami osobistymi,
 • toczą się wobec twojego gospodarstwa egzekucje komornicze,
 • obawiasz się o utratę majątku i chcesz chronić rodzinę,
 • szukasz doświadczonej kancelarii, która rozumie branżę rolną i mówi ludzkim językiem,
 • szukasz ekspertów w zakresie restrukturyzacji gospodarstw rolnych,
 • chciałbyś zacząć od nowa – bez długów, wierzycieli i komorników,

 

 

Ludzie w oborze 2Zapewniamy:

 • rzetelną analizę twojej sytuacji pod kątem najlepszych możliwości oddłużeniowych,
 • przygotowanie skutecznego planu oddłużenia gospodarstwa rolnego z zabezpieczeniem bezpiecznego funkcjonowania w trakcie oddłużania,
 • prowadzenie całego procesu oddłużenia, na każdym z jego etapów,
 • przejęcie i prowadzenie kontaktów z wierzycielami, windykatorami i komornikami, oraz wdrożenie skutecznych działań antywindykacyjnych chroniących przed ich roszczeniami, w tym składanie odpowiedzi na pozwy, wnoszenie sprzeciwów od nakazu zapłaty oraz wystąpienia z powództwem przeciwegzekucyjnym,
 • ochronę majątku gospodarstwa rolnego i majątku prywatnego, w tym także majątku wspólnego małżonków, na który ciężko pracowały wielopokoleniowe rodziny,
 • wybór najbardziej optymalnego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego,
 • przygotowanie i wdrożenie skutecznego planu restrukturyzacyjnego, wraz z właściwymi działaniami prawnymi, doradczymi, menadżerskimi, i finansowymi, w tym m.in. wystąpienie o udzielenie dedykowanej pożyczki, czy kredytów dla rolników, dzięki czemu gospodarstwo rolne w kryzysie może znów stanąć na nogi,
 • kompleksowe przeprowadzenie upadłości w trybie ogólnym lub upadłości konsumenckiej, w zależności od tego, czy osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne zajmuje się również inną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 

 

przygnębiony człowiekLogo kancelariiDla Wierzycieli

Jeżeli:

 • chciałbyś dokładnie poznać przyczyny kryzysu w przedsiębiorstwie dłużnika i możliwości naprawczych, chroniąc swoje prawa wierzyciela przed likwidacją dłużnika, a w przypadku uzdrowienia przedsiębiorstwa kontrahenta odzyskując należności oraz kontynuując zyskowną współpracę,
 • potrzebujesz skutecznej strategii odzyskania należności lub uzyskania własności składników majątku dłużnika,
 • wniosek o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wobec niewypłacalnego dłużnika może być jedynym skutecznym sposobem na odzyskanie twoich należności,
 • wobec twoich dłużników toczą się już postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe,
 • szukasz eksperta, który będzie rzetelnie reprezentował cię w Radzie Wierzycieli,
 • czasu jest twoim wrogiem gdyż wraz jego upływem maleją twoje szanse na odzyskanie pieniędzy,

 

 

szachyZapewniamy:

 • skutecznie negocjacje z dłużnikami weryfikację ich wypłacalności oraz zabezpieczenie twoich wierzytelności, 
 • efektywne reprezentowanie twojej firmy na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego - aktywni wierzyciele zyskują najwięcej, a my będziemy działać w twoim imieniu,
 • wypracowanie układu pomiędzy wierzycielami i kontrahentami w kryzysie, wraz z optymalizacją prawną rozpoczęcia procesu przed sądem restrukturyzacyjnym,
 • składanie wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego lub o zarząd przymusowy przedsiębiorstwa kontrahenta, optymalizując wykorzystanie zaawansowanych prawnych instrumentów restrukturyzacyjnych,
 • skuteczne wniesienie zgłoszenia twoich wierzytelności,
 • ochronę praw i reprezentację wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych poprzez obsługę procesów glosowania wierzycieli i liczenia głosów, analizę propozycji układowych, oraz powoływanie rad wierzycieli w celu zwiększania wpływu wierzycieli na postępowanie (m.in.: odwoływanie syndyków, zarządców i nadzorców, czy dostęp do ksiąg i dokumentów dłużnika),
 • nadzór i kontrolę nad realizacją układu i planów restrukturyzacyjnych jako nadzorca sądowy, monitorowanie sprawności działań naprawczych jako pełnomocnik wierzyciela, lub będąc wskazanymi przez wierzyciela jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny do prowadzenia postepowania restrukturyzacyjnego pod nadzorem sądu, a sąd wyrazi zgodę z uwagi na nasze kompetencje i poparcie  co najmniej 30% wierzycieli,
 • prowadzenie postępowania z tzw. skargi pauliańskiej (żądanie uznania fikcyjnych umów zawartych przez dłużnika za bezskuteczne, a następnie egzekucja z tych składników jego majątku),
 • wsparcie w odzyskiwaniu należności od członków zarządu spółek prawa handlowego dłużnika.

 

 praca biurowaLogo kancelariiDla Doradców Restrukturyzacyjnych

 

 Jeżeli:

 • potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dobrego planu restrukturyzacyjnego. i możliwości,
 • potrzebujesz merytorycznego wsparcia w rozwiązaniu skomplikowanych zagadnień prawnych,
 • potrzebujesz eksperckiego wsparcia interim managera do czasowego zarządzania przedsiębiorstwem dłużnika,
 • szukasz kancelarii, która wesprze cię w pełni kompleksowo, w aspektach prawnych i księgowych,
 • jesteś otwarty na dodatkowe możliwości współpracy,

 

 

ludzie w biurzeZapewniamy:

 •  wsparcie prawne dla tymczasowych nadzorców sądowych oraz zarządców przymusowych na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości lub postępowania o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych,
 • doradztwo prawne syndykom, nadzorcom sądowym oraz zarządcom w toku postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, w tym bieżące opiniowanie poszczególnych zagadnień pojawiających się w toku postępowań,
 • opracowanie rzetelnych planów restrukturyzacyjnych,
 • opracowywanie wszelkich wniosków, pism procesowych oraz innych dokumentów, do przygotowania których organ jest uprawniony lub zobowiązany z mocy ustawy bądź na podstawie zarządzenia Sędziego-komisarza (Sądu),
 • utrzymywanie stałego kontaktu z dłużnikiem oraz wierzycielami,
 • przygotowywanie sprawozdań z czynności organu oraz wsparcie w opracowywaniu sprawozdań rachunkowych,
 • zastępstwo procesowe w trakcie posiedzeń sądowych, w tym w ramach postępowań sprzeciwowych w postępowaniu upadłościowym, postępowaniu układowym oraz postępowaniu sanacyjnym,
 • stałe lub jednorazowe doradztwo merytoryczne,
 • eksperckie opinie prawne, odnoszące się do różnego rodzaju zagadnień związanych z prawem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym i w sprawach dotyczących licencji doradcy restrukturyzacyjnego,
 • obrona przed wnioskami o odwołanie ze sprawowanej funkcji oraz przed wnioskami o zastosowanie innych środków dyscyplinarnych w toku postępowania,
 • doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe doradców restrukturyzacyjnych jako pozwanych w postępowaniach odszkodowawczych,
 • obrona osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniach karnych (od postępowania przygotowawczego po uprawomocnienie się wyroku sądu karnego),
 • wsparcie w dochodzeniu zwrotu składników majątku objętych bezskutecznymi czynnościami prawnymi,
 • wsparcie zarządcze nad przedsiębiorstwem dłużnika,
 • obsługę księgową postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • dodatkowe możliwości współpracy w innych projektach.

 

Logo kancelariiDla Sądów Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych

Zapewniamy:

 • najwyższe standardy profesjonalizmu doradcy restrukturyzacyjnego,
 • wiarygodność i skuteczność realizacji programów naprawczych,
 • sprawne zarządzanie relacjami z wierzycielami,
 • efektywność w zapewnieniu finansowania układów,
 • sprawne przeprowadzanie upadłości konsumenckiej,
 • wykorzystanie dla efektywności postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych posiadanego szerokiego wachlarza komplementarnych usług zarządzania, zaplecze w postaci ekspertów z zakresu prawa, finansów, inwestorów oraz menadżerów.  

 

Zapraszamy do  zapoznania się z naszymi dotychczasowymi SUKCESAMI w zakresie działalności Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego oraz z NEWSAMI na temat ich realizacji.

Nasi partnerzy

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Siedziba

ul. Puławska 77/ U.5,
02-585 Warszawa, Poland.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 22 404 90 11
+48 601 427 130


Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy:
KRS 0000551982,
NIP: 1231296596, 
REGON: 361236852, 
kapitał zakładowy 366.000 zł

Bądź z nami na bieżąco:

ikona instagram     ikona facebooka     Twitter stopka     Instagram     logo youtube

Our Worldwide
Meeting Rooms

Regus - logo

Nagrody:

Nagroda Godna Zaufania 2017  Nagroda Godna Zaufania 2018   Nagroda Firma z Zasadami