instagram     facebook     Twitter     Instagram

Wybierz język:

Polski (PL) English (UK)

Wiemy co oznacza osobista odpowiedzialność za kondycję firmy. Dla nas kryzys w przedsiębiorstwie oznacza szansę na dostarczenie maksymalnej wartości dodanej poprzez skuteczne przeprowadzenie sanacji, gdyż specjalizujemy się w uzdrawianiu organizacji biznesowych.

L&P oferuje specjalistyczne usługi restrukturyzacji i rewitalizacji realizowane przez menedżerów posiadających licencje doradców restrukturyzacyjnych i wybitne osiągnięcia w sanacji przedsiębiorstw, jak również eksperckie wsparcie współpracujących z nami prawników, biegłych rewidentów i inwestorów.

Im szybciej przedsiębiorstwo przeżywające coraz większe trudności podejmie odpowiednie działania naprawcze, tym wyższa będzie ich skuteczność.

Usługi L&P dla Firm wymagających rewitalizacji

Proponujemy sanację firm przeżywających trudności, zanim ich sytuacja finansowa nie pogorszy się tak bardzo, że powinny być objęte postępowaniem przewidzianym prawem restrukturyzacyjnym lub prawem upadłościowym.

Realizujemy wówczas eksperckie działania rewitalizacyjne ściśle dostosowane do sytuacji przedsiębiorstwa, które najczęściej obejmują:

 • zmianę strategii rynkowej i modelu biznesowego,
 • poprawę efektywności procesów biznesowych i funkcji zarządczych,
 • zmniejszenie kosztów operacyjnych i należności przeterminowanych,
 • poprawę płynności i pozyskanie dodatkowego finansowania,
 • zwiększenie przychodów i poprawę rentowności sprzedaży,
 • ochronę członków zarządów przed odpowiedzialnością karną lub karno – skarbową.

Pieniądze zysk

W takich przypadkach znakomicie sprawdza się autorskie narzędzie L&P FAST TRAKING, które z uwagi na presję czasową zahamowania kryzysu w przedsiębiorstwie, umożliwia jednoczesność działań analitycznych i wdrożeniowych, zapewniając maksymalnie szybkie samofinansowanie procesu rewitalizacji, prowadzące do skutecznego uzdrowienia firmy i powrotu na ścieżkę rozwoju.

Dłonie i ludziki z papieru

Usługi L&P dla Firm wymagających restrukturyzacji

Jeżeli kryzys w przedsiębiorstwie okaże się na tyle  głęboki, że warto  skorzystać z procedur prawnych przewidzianych w prawie restrukturyzacyjnym lub prawie upadłościowym, proponujemy zaangażowanie licencjonowanych Doradców Restrukturyzacyjnych L&P.

Prawo restrukturyzacyjne obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku daje z jednej strony możliwość efektywnej restrukturyzacji przedsiębiorstw, a z drugiej strony  zapewnia ochronę wierzycieli, którzy zyskują szansę wywierania realnego wpływu na przebieg całego procesu.

Wynikające z ustawy postępowanie restrukturyzacyjne, w zależności od rozmiarów kryzysu, w którym znalazła się firma, obejmuje cztery odrębne procedury:

 • postępowania o zawarcie układu, które pozwala na porozumienie się dłużników z wierzycielami bez nagłaśniania problemu,
 • przyspieszonego postępowania układowego, w którym do zawarcia układu zostanie zrealizowane na zgromadzeniu wierzycieli,
 • postępowania układowego, przeznaczonego dla tych przedsiębiorców, którzy są na skraju niewypłacalności lub już są niewypłacalni,
 • postępowania sanacyjnego, w którym następuje restrukturyzacja zobowiązań, a dłużnik ma ograniczone możliwości zarządzania swoim majątkiem w związku z zabezpieczeniem słusznych praw wierzycieli.

Istotnemu przeobrażeniu uległo również prawo upadłościowe. Jedną z regulacji wprowadzonych przy tej okazji, które daje dodatkowe możliwości firmom w głębokim kryzysie i ich wierzycielom, jest nowa procedura upadłości likwidacyjnej, tzw. „pre-pack”, czyli przygotowana likwidacja. Pozwala ona na nabycie przedsiębiorstwa upadłego z góry ustalonemu nabywcy, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, poprzez znajdowanie inwestorów i zawieranie z nimi wstępnych umów sprzedaży, które sądy zobligowane ustawą zatwierdzą wraz z wnioskami o ogłaszanie upadłości.

Rzetelna diagnoza sytuacji firmy w głębokim kryzysie i szybka reakcja  w postaci profesjonalnego opracowania i skutecznego wdrożenia odpowiednich działań przewidzianych prawem jest podstawą sukcesu i wszystko zależy od tego, jakich doradców restrukturyzacyjnych strony sobie wybiorą.

załamany człowiek

spotkanie biznesowe

Ja­ko li­cen­cjo­no­wa­ni do­rad­cy re­struk­tu­ry­za­cyj­ni będący również ekspertami w zakresie zarzadzania bie­rze­my na sie­bie od­po­wie­dzial­ność za rze­tel­ną re­ali­za­cję pro­gra­mów na­praw­czych i spraw­ne prze­pro­wa­dze­nie fir­my przez pro­ce­du­ry są­do­we, zapewniając:

 • analizę przedrestrukturyzacyjną przyczyn kryzysu w przedsiębiorstwie i możliwości naprawczych,
 • wypracowanie układu pomiędzy wierzycielami i firmami w kryzysie, wraz z optymalizacją prawną rozpoczęcia procesu przed sądem restrukturyzacyjnym,
 • komunikację kryzysową, zarówno wewnętrzną, PR, jak i kontakty z wierzycielami,
 • przygotowanie, wdrożenie i nadzór nad wykonaniem planu restrukturyzacyjnego, pełniąc funkcję zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • negocjacje i porozumienie z wierzycielami przy zawieraniu układów i pozasądowej restrukturyzacji zobowiązań oraz umów „standstill” pozwalających na zawieszenie wymagalności roszczeń, zaniechanie windykacji i rozpoczęcie rozmów  o restrukturyzacji zadłużenia,
 • pełnienie funkcji nadzorcy i zarządcy w postepowaniu restrukturyzacyjnym, jeżeli jako licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni będziemy wyznaczeni przez zarządy zagrożonych firm do prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych pod nadzorem sądu, a sąd wyrazi zgodę z uwagi na nasze kompetencje i poparcie  co najmniej 30% wierzycieli,  
 • pełnienie funkcji Tymczasowego Zarządcy Sadowego, który jako Chief Restructuring Officer realizuje zaplanowane działania naprawcze w warunkach kryzysu,
 • optymalizację finansów firmy w kryzysie i wsparcie w pozyskaniu dodatkowych źródeł finansowania restrukturyzacji,
 • wsparcie w uzyskaniu pakietu pomocy publicznej, gdy prowadzone są działania zmierzające do umorzenia zobowiązań wobec instytucji państwowych.

Usługi L&P dla Wierzycieli

Ja­ko li­cen­cjo­no­wa­ni do­rad­cy re­struk­tu­ry­za­cyj­ni poprzez ratowanie dłużnika przed likwidacją chronimy prawa wierzycieli. Uzdrawiając przedsiębiorstwo kontrahenta umożliwiamy wierzycielom odzyskanie należności oraz dalszą zyskowną współpracę, zapewniając:

 • analizę przedrestrukturyzacyjną przyczyn kryzysu w przedsiębiorstwie kontrahenta i możliwości naprawczych,
 • wypracowanie układu pomiędzy wierzycielami i kontrahentami w kryzysie, wraz z optymalizacją prawną rozpoczęcia procesu przed sądem restrukturyzacyjnym,
 • składanie wniosków o otwarcie postepowania sanacyjnego lub o zarząd przymusowy przedsiębiorstwa kontrahenta, optymalizując wykorzystanie zaawansowanych prawnych instrumentów restrukturyzacyjnych,
 • ochronę praw i reprezentację wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych, poprzez obsługę procesów glosowania wierzycieli i liczenia głosów, analizę propozycji układowych, oraz powoływanie Rad wierzycieli w celu zwiększania wpływu wierzycieli na postępowanie,
 • nadzór i kontrolę nad realizacją układu i planów restrukturyzacyjnych jako nadzorca sądowy, monitorowanie sprawności działań naprawczych jako pełnomocnik wierzyciela, lub będąc wskazanymi przez wierzyciela jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny do prowadzenia postepowania restrukturyzacyjnego pod nadzorem sądu, a sąd wyrazi zgodę z uwagi na nasze kompetencje i poparcie  co najmniej 30% wierzycieli.

Usługi L&P dla Sądów Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych

LORANC & PARTNERS sp. z o.o. gwarantuje najwyższe standardy profesjonalizmu doradcy restrukturyzacyjnego, wiarygodność i skuteczność realizacji programów naprawczych, sprawne zarządzanie relacjami z wierzycielami, oraz efektywność w zapewnieniu finansowania układów, wykorzystując szeroki wachlarz komplementarnych usług zarządzania, zaplecze w postaci ekspertów z zakresu prawa i finansów, know how oraz doświadczenie.  

ludzik w sznurze obok pieniędzy

Zapraszamy do  zapoznania się z naszymi dotychczasowymi SUKCESAMI w zakresie Restructuring Management oraz z NEWSAMI na temat ich realizacji.

Nasi partnerzy

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Siedziba

ul. Malachitowa 26,
05-500 Piaseczno, Poland

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 22 404 90 11
+48 601 427 130


Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy:
KRS 0000551982,
NIP: 1231296596, 
REGON: 361236852, 
kapitał zakładowy 100.000 zł

Bądź z nami na bieżąco:

ikona instagram     ikona facebooka     Twitter stopka     Instagram

Our Worldwide
Meeting Rooms

Regus - logo

Nagrody:

Nagroda Godna Zaufania 2017  Nagroda Godna Zaufania 2018   Nagroda Firma z Zasadami