instagram     facebook     Twitter

Choose language:

Polski (PL) English (UK)

Wywiad z Robertem Lorancem z Loranc & Partners Sp. z o.o. - Prezesem Zarządu Doradcy24 S.A. ad interim

Z Robertem Lorancem, Prezesem Zarządu Spółki Doradcy24 S.A., o prowadzonej działalności operacyjnej, prognozach finansowych, konkurencji w branży oraz o partnerstwie strategicznym z SMS Kredyt, rozmawia Artur Górski z serwisu newconnector.pl

Artur Górski: Spółka Doradcy24 zadebiutowała na rynku NewConnect blisko 4 lata temu. Jakie korzyści, poza pozyskaniem kapitału, przyniosło Państwu stanie się spółką publiczną?

Robert Loranc: Bycie spółką notowaną na giełdzie papierów wartościowych, z jednej strony wytycza samej spółce wysokie standardy dotyczące transparentności i jakości zarządzania, a z drugiej jest gwarantem wypełniania tych standardów przez spółkę dla jej kontrahentów.

W szczególności ma to duże znaczenie w sektorze usług finansowych, gdzie podmioty takie jak banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe są w pewnym sensie instytucjami zaufania publicznego. Również pośrednicy finansowi współpracujący ze spółką to doceniają.

Te właśnie korzyści, oprócz kapitałowych, najbardziej sobie cenimy w kontekście obecności na rynku NewConnect.

A.G.: Spółka działa w obszarze doradztwa w zakresie finansów osobistych. Czy mógłby Pan szczegółowo omówić jej przedmiot działalności?

RL: Spółka Doradcy24 S.A. oferuje produkty finansowe dla osób fizycznych, jak i dla podmiotów gospodarczych. Jest to szeroka gama produktów finansowych, zarówno kredytowych, a także ubezpieczeniowo – inwestycyjnych, począwszy od kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych, leasingu i factoringu, poprzez niebankowe pożyczki gotówkowe, na polisach ubezpieczeniowych i ubezpieczeniowo-inwestycyjnych kończąc.

A.G.: Jak kształtuje się struktura sprzedażowa produktów? Które z nich pozwalają na osiąganie najwyższych rentowności?

RL: Do produktów, których sprzedaż ma największy wpływ na przychody spółki, należą wciąż kredyty hipoteczne, najwyższą rentownością cechują się natomiast produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne. Udział tych ostatnich w przychodach spółki dynamicznie rośnie.

A.G.: Wyniki finansowe spółki w pierwszym kwartale nie należały do udanych. Co było tego przyczyną?

R.L.: Główną przyczyną straty odnotowanej przez spółkę za pierwszy kwartał bieżącego roku, był występujący wciąż na polskim rynku od jesieni ubiegłego roku spadek sprzedaży kredytów hipotecznych. Spółka specjalizując się dotychczas właśnie w tych produktach, nie zdołała zrestrukturyzować w pełni swojego modelu biznesowego w odpowiedzi na zmiany rynkowe. Niemniej jednak odnotowała procentowe spadki sprzedaży kredytów hipotecznych mniejsze, niż najważniejsi konkurenci.

A.G.: Jakie są Pana prognozy na kolejne kwartały? Czy uda się Państwu zanotować dodatni wynik finansowy netto na koniec roku?

R.L.: W kolejnych kwartałach spółka będzie dynamicznie powiększała aktualną tendencję systematycznej poprawy swoich wyników finansowych, wypracowując zyski w miesiącach pod koniec roku.

A.G.: W jaki sposób spółka ma zamiar aktualizować model biznesowy i dywersyfikować źródła przychodów?

R.L.: Spółka rozwija nowe linie biznesowe, takie jak np. produkty dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz pożyczki niebankowe, a także poszerza paletę produktów ubezpieczeniowo – inwestycyjnych. Uruchomiono nowoczesne call center oraz system CRM. Oprócz sprzedaży poprzez sieć oddziałów własnych rozwijamy struktury mobilne i MLM oraz wdrażamy e-commerce.

Wszystkie te działania służą optymalizacji modelu biznesowego firmy doradztwa finansowego, potrafiącej na bardzo konkurencyjnym rynku w sposób rentowny spełniać masowo, a przy tym na najwyższym poziomie, indywidualne oczekiwania osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, rozwijając z nimi długofalowe relacje.

A.G.: Czy restrukturyzowanie kosztów działalności oraz zwiększanie sprzedaży przebiega zgodnie z Państwa oczekiwaniami?

R.L.: Realizacja przyjętej po pierwszym kwartale nowelizacji budżetu spółki na rok bieżący przebiega aktualnie powyżej oczekiwań, zarówno w kontekście przychodów ze sprzedaży, jak i optymalizacji kosztów.

A.G.: Jak wygląda obecnie układ terytorialny placówek Doradcy24? Czy spółka rozważa ekspansję terytorialną na kolejne miasta w Polsce?

R.L.: Spółka Doradcy24 S.A. jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych, niezależnych doradców finansowych w Polsce i działa na terenie całego kraju poprzez sieć placówek własnych oraz partnerskich. Dalsza ekspansja terytorialna realizowana jest systematycznie, w bieżącym roku głównie poprzez rozwój placówek partnerskich.

A.G.: Ile osób zatrudnionych jest obecnie w spółce? W jaki sposób odbywa się pozyskiwanie nowych pracowników?

R.L.: Spółka, oprócz umów o pracę, stosuje szeroki wachlarz form zatrudnienia, począwszy od kontraktów menadżerskich, poprzez umowy agencyjne, po umowy – zlecenia, elastycznie odpowiadając na potrzeby rynku pracy. W sumie w pracę na rzecz spółki zaangażowanych jest aktualnie ok. 300 osób.

A.G.: Konkurencja w branży doradztwa finansowego wydaje się być dość znaczna. Czy mógłby Pan opowiedzieć coś więcej o tym rynku?

R.L.: Konkurencja w tej branży jest rzeczywiście bardzo silna. Jednak cała branża przeżywa silne zmiany będące konsekwencją ogólnoświatowego kryzysu, jak również zmian regulacji prawnych.

Poszczególni konkurenci obierają w obliczu tych zmian różne kierunki działania, od przejęć i fuzji, poprzez powiązanie usług finansowych z pośrednictwem w zakresie nieruchomości, wchodzenie w nowe sektory tego rynku, po redukcję skali działania czy też zmianę profilu z usług pośrednictwa finansowego na windykacyjne.

Uważam, że sam rynek usług finansowych, poprzez zmiany jakie aktualnie na nim występują, zweryfikuje skuteczność modeli biznesowych podmiotów konkurujących na nim. W rezultacie firmy, które pozytywnie przejdą tą swoistą weryfikację rynkową, będą lepiej przygotowane na spełnianie oczekiwań swoich klientów.

A.G.: W takim razie przed jakimi perspektywami stoi Państwa sektor?

R.L.: Biorąc pod uwagę tempo zadłużania się gospodarstw domowych, poziom ich nasycenia usługami bankowymi, niewydolność polskiego systemu emerytalnego, czy też zapotrzebowanie na kapitał wśród przedsiębiorstw, w szczególności tych najmniejszych i średnich, perspektywy dla sektora usług finansowych są bardzo obiecujące. Jednak, jak już wspominałem, nie oznacza to, że wykorzystanie tych perspektyw przez podmioty działające w tym sektorze będzie łatwe. Na dynamiczny rozwój mogą liczyć tylko najlepsi.

A.G.: Doradcy24 pozyskali w ostatnim czasie partnera strategicznego, mianowicie spółkę SMS Kredyt Sp. z o.o. Na czym będzie polegała współpraca pomiędzy firmami?

R.L.: Spółka Doradcy24 S.A. rozpoczyna tym partnerstwem działalność doradczą w sektorze niebankowych pożyczek gotówkowych, a SMS Kredyt Sp. z o.o. jest pożyczkodawcą. Współpraca między firmami będzie rozwijała się w kierunku dynamicznego wzrostu sprzedaży przez Doradców24 S.A. pożyczek niebankowych, dostosowywanych do poszczególnych segmentów rynku, udzielanych przez SMS Kredyt Sp. z o.o.

A.G.: Niedawno zakończone zostały negocjacje ze spółką z Panorama Center. Czemu nie doszło do inwestycji kapitałowej w ten podmiot?

R.L.: W ocenie obu stron zaangażowanych w te negocjacje, aktualna sytuacja rynkowa nie daje wystarczających perspektyw dla celowości ponoszenia nakładów inwestycyjnych niezbędnych dla powołania i rozwoju wspólnej spółki. Lepsze efekty ekonomiczne dla obu stron zostaną osiągnięte poprzez zacieśnianie dotychczasowej formy współpracy pomiędzy obiema spółkami, co nie wyklucza powrotu w przyszłości do prac nad powołaniem wspólnego podmiotu gospodarczego.

A.G.: Spółka zawarła także umowę z Autoryzowanym Doradcą dla rynku NewConnect – PROFESCAPITAL. Dlaczego podjęta została decyzja o podpisaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą oraz czemu wybrali Państwo właśnie tą firmę?

R.L.: Spółka Doradcy24 S.A. angażując się w systematyczny rozwój relacji z akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami, dostrzegła potrzebę skorzystania w tym zakresie ze wsparcia odpowiedniej klasy Autoryzowanego Doradcy. Doświadczenia zaprzyjaźnionej spółki notowanej na NewConnect i korzystającej od lat z usług PROFESCAPITAL oraz opinie zebrane na rynku, przesądziły o takim właśnie wyborze.

A.G.: Czy nie uważa Pan, że scalenie akcji mogłoby znacząco poprawić płynność obrotu oraz czy rozważają Państwo takie rozwiązanie?

R.L.: Z pewnością scalenie akcji może poprawić płynność obrotu, ale aby osiągnąć zamierzony efekt, operacja taka powinna być poparta systematyczną i dynamiczną poprawą wyników finansowych spółki. Aktualnie Doradcy24 S.A. skupiają się właśnie na tym drugim aspekcie –poprawie wyników finansowych, nie wykluczając w perspektywie kilkunastu miesięcy także przeprowadzenia scalenia akcji.

A.G.: Nie da się nie zauważyć dość częstych zmian w Zarządzie spółki. Co było ich bezpośrednią przyczyną oraz czy nie wpływały one niekorzystnie na wizerunek spółki?

R.L.: Na częste zmiany w zarządzie złożył się szereg elementów, zarówno biznesowych, dotyczących kierunków rozwoju spółki, jak i prywatnych, odnoszących się bezpośrednio do sytuacji życiowych poszczególnych członków Zarządu.

Niewątpliwie częstotliwość zmian w Zarządzie nie służyła wzmacnianiu wizerunku spółki i potrzebna jest w tym zakresie stabilizacja.

A.G.: Spółka Doradcy24 bardzo dba o relacje inwestorskie. Jak duże znaczenie w wycenie rynkowej spółek ma ten czynnik?

R.L.: W naszej ocenie relacje inwestorskie mają kluczowe znaczenie dla wyceny rynkowej spółek, jednak muszą być poparte realnymi wynikami finansowymi oraz skuteczną strategią rynkową, dotyczącą perspektywicznego rynku oraz efektywnym zarządzaniem.

A.G.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

R.L.: Dziękuję.

 

Doradcy 24

 

Contact

Leave us your details using the quick contact form – we will contact you. You can also use the standard forms of communication. We are waiting for your call.

If you want to ask a question using the contact form, click on the button below. You will be redirected to the Contact website where you can fill in several necessary fields. It will take about 15 seconds.

 

Headquarters

ul. Puławska 77/ U.5,
02-585 Warszawa, Poland.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+48 22 404 90 11
+48 601 427 130

The company is registered by the District Court for the capital city of Warsaw, 14th Economic Department:
NCR 0000551982,
NIP: 1231296596, 
REGON: 361236852, 
share capital PLN 366.000

Stay up-to-date:

ikona instagram     ikona facebooka     Twitter stopka

 

 

Our Worldwide
Meeting Rooms

Regus - logo

Awards:

Nagroda Godna Zaufania 2017  Nagroda Godna Zaufania 2018   Nagroda Firma z Zasadami