instagram     facebook     Twitter     Instagram     logo youtube

Wybierz język:

Polski (PL) English (UK)

Interim management buy in/out – czyli jak wyjść bezpiecznie i zyskownie z nierentownej spółki

Co robić w sytuacji, gdy spółka wymaga restrukturyzacji, a udziałowcy są już zmęczeni nieskutecznymi próbami uzdrowienia sytuacji przez kadrę zarządzającą i nie mają ochoty na kolejne dofinansowanie nierentownej działalności? Być może właściwym rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi interim management buy out/in?

Interim management buy out/in stanowi połączenie usług zarządzania czasowego (ang. interim management) z wykupem menedżerskim (ang. management buy out) – jeżeli menedżerowie biorący udział w wykupie pochodzą z wewnątrz organizacji, lub ang. management buy in – w przypadku menedżerów wchodzących do organizacji z zewnątrz w celu wykupu).

Jaka jest istota usług interim management i kiedy warto po nie sięgać? 

Usługi zarządzania czasowego w polskiej kulturze zarządzania są mało znane i niezrozumiałe, pomimo ich dużej i wciąż rosnącej na świecie popularności. Interim Management to czasowa, sprecyzowana co do celu i zakresu usługa zarządzania świadczona przez zewnętrznego interim menedżera o odpowiednim profilu zawodowym, nakierowana na osiągnięcie w organizacji uzgodnionych rezultatów biznesowych. Bazuje ona na współpracy interim menedżera z organizacją oraz jego partycypacji w ryzyku i zysku co do zamierzonego efektu.

Na rynku pojawia się coraz więcej freelancerów usiłujących świadczyć usługi interim management w wyniku utraty pracy etatowej lub kontraktowej w dużych organizacjach biznesowych, którzy traktują te usługi jako formę wolnego zawodu stanowiącą rozwiązanie przejściowe w ich karierze zawodowej. Tymczasem jedynie doświadczeni interim menedżerowie, świadczący usługi zarządzania czasowego w efekcie świadomego i przemyślanego wyboru, posiadający odpowiednie predyspozycje osobiste, kompetencje merytoryczne i specjalistyczne narzędzia, mogą zapewnić odpowiednią jakość i efektywność takich usług.

Z mojego kilkunastoletniego doświadczenia wynika, że firmy, które chcą w pełni wykorzystać możliwości wynikające ze specyfiki tych usług, powinny rozważyć podjęcie współpracy z wyspecjalizowanymi w tym zakresie podmiotami. W odróżnieniu od interim menedżerów prowadzących najczęściej jednoosobowe działalności gospodarcze oraz providerów o rodowodzie executive search, próbujących kojarzyć interim menedżerów z klientami, podmioty wyspecjalizowane w usługach interim management – oprócz partycypacji w ryzyku i zysku ze strony interim menedżerów bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektów – oferują klientom dodatkową gwarancję sukcesu. Ma to strategiczne znaczenie dla klientów, gdyż wiąże się z wzięciem na siebie przez te podmioty dodatkowego ryzyka dostarczenia uzgodnionych rezultatów biznesowych w określonym czasie, poprzez:

 • odpowiedni dobór interim menedżerów,
 • nadzór nad nimi w formie Shadow Managementu (shadow menedżer to „niewidoczny” lider projektu zmiany),
 • wspieranie realizowanych przez nich projektów własnym zapleczem analitycznym
  w ramach biura projektów,
 • rekonstrukcję lub powiększenie zespołu projektowego o dodatkowych ekspertów
  w zależności od bieżących potrzeb,
 • bycie sparing partnerem i doradcą dla zarządów i rad nadzorczych klientów.

Interim management stanowi rozwiązanie efektywnie wspierające procesy fuzji i przejęć, debiutów giełdowych i innych zmian struktury właścicielskiej. Znakomicie sprawdza się również w sytuacjach ekspansji rynkowych, uruchamiania nowych spółek lub linii biznesowych czy realizacji kluczowych kontraktów. Jest to także rozwiązanie, po które skutecznie sięga się w sytuacjach czasowego zastępstwa menedżerów etatowych oraz wdrażania menedżerów kontraktowych. Organizacje biznesowe często korzystają z usług interim management w obliczu trudnych sytuacji, w których się znalazły. Występuje wtedy potrzeba:

 • redefinicji kierunków rozwoju,
 • opracowania i wdrożenia nowych strategii,
 • pozyskania dodatkowych kapitałów,
 • optymalizacji procesów biznesowych,
 • zwiększenia efektywności podejmowanych działań,
 • przeprowadzenia głębokich i niepopularnych zmian,
 • transferu know-how do organizacji,
 • wzmocnienia przywództwa.

W świetle opracowanej nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego – która trafiła już do wyższej izby parlamentu i ma obowiązywać od nowego roku w formie prawa restrukturyzacyjnego – rola interim menedżerów posiadających odpowiednie uprawnienia restrukturyzacyjne nabierze dodatkowego znaczenia dla firm zagrożonych upadłością, co zostanie omówione w kolejnym numerze magazynu „Controlling i Zarządzanie”.

Innowacyjne podejście do wykupów menedżerskich

Uzupełnienie klasycznych wykupów menedżerskich buy in/out o element tymczasowości „interim” pozwala podmiotowi wyspecjalizowanemu w tego typu usługach wziąć odpowiedzialność za organizację biznesową klienta nie tylko na poziomie operacyjnym – zarząd, ale również kontrolnym – rada nadzorcza, oraz właścicielskim – udziałowcy/akcjonariusze, realizując czasową inwestycję kapitałową. Przewaga kompleksowości rozwiązania interim management buy in/out w porównaniu z działaniami klientów wyłącznie w oparciu o zasoby własne firmy, wykorzystanie firm doradczych lub pojedynczych interim menedżerów została zaprezentowana na schemacie 1.

Schemat 1. Zakres usług interim management buy out/in

 

CIZ

 

Treść

Inwestycje i finansowanie
nadzór inwestorski

Analiza i modelowanie Wdrożenie Administrowanie i monitorowanie

Wyjście z inwestycji

Realizacja zysku

Zasoby wewnętrzne
Doradztwo gospodarcze Zasoby wewnętrzne
Interim managment Zasoby wewnętrzne
Interim management buy in/out

Projekt interim management buy out/in rozpoczyna się audytem organizacji klienta.
W kolejnym kroku opracowywana jest strategia restrukturyzacyjna, uwzględniająca zmianę struktury właścicielskiej i pozyskanie dodatkowego kapitału. Na tym etapie usługa ta wyróżnia się – na tle działań realizowanych przez klienta zasobami wewnętrznymi lub wspieranych zewnętrzną firmą doradczą – koncentracją na przyszłym wdrożeniu, za którego skuteczność bierze odpowiedzialność podmiot wyspecjalizowany w usługach interim management buy out/in, będący autorem strategii.

W kolejnym kroku, przeprowadzając wdrożenie (w odróżnieniu od klasycznej usługi interim management realizowanej najczęściej przez pojedynczego interim menedżera), podmiot wyspecjalizowany w usługach Interim Management buy out/in uruchamia zespół ekspertów, którzy – oprócz restrukturyzacji organizacji klienta, realizowanej na poziomie zarówno strategicznym, jak i operacyjnym – wdrażają jednocześnie plan inwestycyjny odkupu udziałów od dotychczasowych właścicieli, którzy na etapie zatwierdzania strategii restrukturyzacji uzgodnili wyjście z inwestycji według precyzyjnie określonych parametrów. Transakcja ta może odbywać się również z udziałem wybranych menedżerów zatrudnionych w organizacji klienta. Mamy wówczas do czynienia z modelem wykupu buy out.

Po sfinalizowaniu odkupu udziałów następuje rekonstrukcja rady nadzorczej i specjalistyczny podmiot realizujący usługę interim management buy out/in przejmuje odpowiedzialność za przedsiębiorstwo również na poziomie właścicielskim. Po przeprowadzeniu restrukturyzacji następuje wyjście z inwestycji poprzez sprzedaż udziałów nowemu inwestorowi lub poprzez giełdę oraz końcowe rozliczenie z poprzednimi właścicielami. W przypadku nowego inwestora branżowego lub finansowego stosuje się opcjonalnie dodatkowe wsparcie w przejęciu i rozwoju przedsiębiorstwa w formie klasycznej usługi interim management.

Usługi interim management buy out/in sprawdzają się dobrze zarówno w projektach typu start-up, jak i w dojrzałych biznesach, kiedy występuje potrzeba zapewnienia sukcesji, wsparcia zarządu w wykupach menedżerskich czy umożliwienia dotychczasowym inwestorom bezpiecznego wyjścia z inwestycji.

Robert Loranc
Prezes Zarządu Loranc & Partners Sp. z o.o.

Polecamy lekturę i zapraszam do dyskusji oraz Kontakt.

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Siedziba

ul. Puławska 77/ U.5,
02-585 Warszawa, Poland.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 22 404 90 11
+48 601 427 130


Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy:
KRS 0000551982,
NIP: 1231296596, 
REGON: 361236852, 
kapitał zakładowy 366.000 zł

Bądź z nami na bieżąco:

ikona instagram     ikona facebooka     Twitter stopka     Instagram     logo youtube

Our Worldwide
Meeting Rooms

Regus - logo

Nagrody:

Nagroda Godna Zaufania 2017  Nagroda Godna Zaufania 2018   Nagroda Firma z Zasadami